Anéla/VIOT Juniorendag

Op vrijdag 11 maart 2016 wordt de jaarlijkse Juniorendag van Anéla en VIOT georganiseerd aan de Universiteit van Amsterdam. Studenten, net afgestudeerden en promovendi kunnen op de Juniorendag hun scriptie- of promotieonderzoek op het gebied van toegepaste taalkunde (taalgebruik, taalverwerving, taalonderwijs, taalbeheersing of communicatie) in een informele sfeer presenteren tijdens een lezing of een posterpresentatie. Daarnaast wordt op deze dag de jaarlijkse Anéla-VIOT Scriptieprijs uitgereikt voor de beste scriptie binnen het vakgebied. 

De plenaire sprekers zijn: prof. dr. Beppie van den Bogaerde (UvA) en dr. Mike Huiskes (RuG).

Ga naar onze eventpagina op facebook voor updates en informatie en natuurlijk om anderen op de Juniorendag te attenderen!

Voor vragen of nadere informatie over de Juniorendag kun je een email sturen naar: juniorendag2016@gmail.com.

(English)

On Friday, March 11th 2016, Anéla and VIOT (the Dutch and Flemish associations for applied linguistics and discourse studies) organize their annual junior research day (Juniorendag) at the University of Amsterdam. At the Juniorendag, graduate students, junior researchers and PhD candidates in the field of applied linguistics (language use, language acquisition, language teaching, discourse, or communication) get the opportunity to present their work. In addition, the annual Anéla-VIOT Scriptieprijs is awarded to the best BA or MA thesis in the field of applied linguistics.

The keynote speakers are: Prof Dr Beppie van den Bogaerde (UvA) and Dr Mike Huiskes (RuG).

Go to our event page on facebook for updates and information and of course to invite others to participate in the Juniorendag!

For further information contact us at juniorendag2016@gmail.com.