Anéla/VIOT Juniorendag

Op vrijdag 6 maart 2015 wordt de jaarlijkse Juniorendag van Anéla en VIOT georganiseerd in Nijmegen. Studenten, net afgestudeerden en promovendi kunnen op de Juniorendag hun scriptie- of promotieonderzoek op het gebied van toegepaste taalkunde (taalgebruik, taalverwerving, taalonderwijs, taalbeheersing of communicatie) in een informele sfeer presenteren tijdens een lezing of een posterpresentatie. Daarnaast wordt op deze dag de jaarlijkse Anéla-VIOT Scriptieprijs uitgereikt voor de beste scriptie binnen het vakgebied. 

De plenaire sprekers zijn: Prof. Dr. Hans Hoeken (RU) en Prof. Dr. Asli Ozyurek (MPI & RU).

Voor vragen of nadere informatie over de Juniorendag kunt u een email sturen naar: juniorendag2015@gmail.com.

(English)

On Friday, March 6th 2015, Anéla and VIOT (the Dutch and Flemish associations for applied linguistics and discourse studies) organize their annual junior research day (Juniorendag) in Nijmegen. At the Juniorendag, graduate students, junior researchers and PhD candidates in the field of applied linguistics (language use, language acquisition, education, discourse, or communication) get the opportunity to present their work. In addition, the annual Anéla-VIOT Scriptieprijs is awarded to the best BA- or MA-thesis in the field of applied linguistics.

The keynote speakers are: Prof. Dr. Hans Hoeken (RU) and Prof. Dr. Asli Ozyurek (MPI & RU).

For further information contact us at juniorendag2015@gmail.com.