27e Anéla/VIOT Juniorendag

Op donderdag 13 april 2017 wordt de jaarlijkse Juniorendag van Anéla en VIOT georganiseerd aan de Universiteit Utrecht. Studenten, net afgestudeerden en promovendi kunnen op de Juniorendag hun scriptie- of promotieonderzoek op het gebied van toegepaste taalkunde (taalgebruik, taalverwerving, taalonderwijs, taalbeheersing of communicatie) in een informele sfeer presenteren tijdens een lezing of een posterpresentatie. Degene met de beste poster zal beloond worden met een prijs. Ook zal de jaarlijkse Anéla-VIOT Scriptieprijs worden uitgereikt voor de beste BA- of MA-scriptie binnen de toegepaste taalkunde.

De plenaire sprekers zijn prof. dr. Leo Lentz (UU) en dr. Merel Keijzer (RuG).

We zitten ook op Facebook! Ga naar onze eventpagina op Facebook voor updates en informatie en natuurlijk om anderen op de Juniorendag te attenderen.

Voor vragen of nadere informatie over de Juniorendag kun je een email sturen naar: juniorendag2017@gmail.com.

(English)

On Thursday, April 13th 2017, Anéla and VIOT (the Dutch and Flemish associations for applied linguistics and discourse studies) organize their annual junior research day (Juniorendag) at Utrecht University. At the Juniorendag, graduate students, junior researchers and PhD candidates in the field of applied linguistics (language use, language acquisition, language teaching, discourse, or communication) get the opportunity to present their work in an oral presentation or a poster presentation. The presenter with the best poster will receive a prize. In addition, the annual Anéla/VIOT Thesis Prize will be awarded to the best BA or MA thesis in applied linguistics.

The keynote speakers are: Prof Dr Leo Lentz (UU) and Dr Merel Keijzer (RuG).

We are on Facebook! Go to our event page on Facebook for updates and information and of course to invite others to participate in the Juniorendag.

For further information please contact us at: juniorendag2017@gmail.com.