Welkom!

Anéla is de Nederlandse Vereniging voor Toegepaste Taalwetenschap. Wij organiseren activiteiten op het gebied van de toegepaste taalwetenschap in Nederland en België en brengen tweemaal per jaar een tijdschrift uit: Dutch Journal of Applied Linguistics.

 

In Memoriam Theo van Els

Onlangs bereikte ons het trieste bericht dat op 4 augustus jl. Theo van Els is overleden op 79-jarige leeftijd. Theo was een van de grondleggers van de Toegepaste Taalwetenschap in Nederland en was ook instrumenteel in de oprichting van Anéla, waarvan hij tussen 1979 en 1982 voorzitter was. Een periode die hij zelf in de jubileumkrant die in mei 2012 verscheen naar aanleiding van het 40-jarig bestaan van onze vereniging omschreef als een “bewogen periode”, niet zozeer omdat Anéla roerige dagen doormaakte, maar omdat de Nederlandse toegepaste taalwetenschap “volwassen aan het worden was”. Hieronder blikt Kees de Bot, zijn eerste promovendus en later ook voorzitter van Anéla, terug op het (weten-schappelijke) leven van Theo van Els:

___________________

 

Met het overlijden van Theo van Els is de nestor van de toegepaste taalkunde van Nederland heengegaan. Theo was actief op veel terreinen: talenonderwijs, de geschiedenis van het talenonderwijs, taalverlies en vooral taalpolitiek. Theo was de drijvende kracht achter de totstandkoming van het Handboek voor de Toegepaste Taalkunde, dat hij samen met Theo Bongaerts, Guus Extra en Charles van Os schreef.

Later verscheen er een Engelstalige bewerking van het Handboek: Applied Linguistics and the Learning and Teaching of Foreign Languages, uitgegeven door Edward Arnold. Dat was een uniek boek, in die tijd waren er geen boeken die qua breedte en diepte in de buurt konden komen. In een recent interview zegt Robert de Keyser: ‘ Over toegepaste taalkunde heb ik het meeste geleerd van het Handboek voor de Toegepaste Taalkunde van van Els et al.’ Andrew Cohen meldde: In those days there was only the van Els et al. handbook, there were no handbooks like today, and there have been no other books that covered the whole of applied linguistics.’ Voor mij heeft de Engelse vertaling nooit het zelfde ‘thuis-gevoel’ gegeven als het oude Handboek. Ik kijk er nog regelmatig in en ben dan weer onder de indruk van het bereik van dit boek.

 radboud_diner-dva-159694hr.jpg

Theo was een rasbestuurder die dingen goed naar zijn hand kon zetten. Soms hielp het toeval een beetje. Een van zijn grootste bijdragen was het Horizontaal project. Op een bijeenkomst over taal politiek stelde Theo voor om een wetenschappelijk gefundeerd taalonderwijsbeleid te ontwikkelen. De toenmalige staatssecretaris voor onderwijs, Nel Ginjaar-Maas, die ook op die bijeenkomst aanwezig was nodigde Theo ter plekke uit om te komen praten op het ministerie. Daar werd snel geld vrijgemaakt en Theo kon zijn project starten. Het leidde tot het rapport Horizontaal, waarin tientallen aanbevelingen stonden waarvan een deel ook de praktijk gehaald heeft.

Zijn taalpolitieke activiteiten  trokken de aandacht van Richard D. Lambert, die op dat moment bezig was het National Foreign Language Centre op te zetten in Washington. Theo heeft daar enige tijd doorgebracht en de vriendschap met Dick is blijven bestaan.

Uit die samenwerking met het NFLC kwam ook Theo’s belangstelling voor taalverlies voort. Zijn interesses in die richting zijn overgenomen door een groep onderzoekers waaronder ondergetekende en Bert Weltens. De explosie van onderzoek op dat gebied ging zover dat collega AnneMieke Jansen-van Dieten zich beklaagde dat je bij het ITT eigenlijk alleen maar meetelde als je taalverliesonderzoek deed. Dat onderzoek deed Theo nooit zelf, hij was geen empirische onderzoeker en zag het taalverlies onderzoek in het grotere kader van de taalpolitiek: zijn primaire vraag was: als we een taal als het Frans als vreemde taal zo makkelijk vergeten als iedereen denkt, wat heeft het dan voor zin om die te onderwijzen. De uitkomsten van al die taalverlies projecten waren voor de onderzoekers frustrerend, maar taalpolitiek stimulerend: het kostte de grootst mogelijke moeite om taalverlies aan te tonen en dus was er geen reden om talen in het onderwijs te verwijderen.

Theo was geen begenadigd docent, maar hij hield wel van uitleggen. Als je iets niet begreep, dat wil zeggen dat je het niet met hem eens was, dan legde hij het graag nog een keer uit, en zonodig nog een paar keer, waarbij er geen nieuwe argumenten op tafel kwamen, maar hij toch won omdat de opposant het maar opgaf. Theo had sterke overtuigingen, maar was altijd redelijk, ook  wanneer zijn opponenten de redelijkheid al lang achter zich gelaten hadden.

Ik had het voorrecht zijn eerste promovendus en later opvolger te zijn. Hij was mijn voorbeeld, helder, doelgericht, zo nodig tegen de draad in, maar altijd met de menselijke maat en begrip voor wie even niet meekon. Het Instituut voor Toegepaste Taalwetenschap, of T-lab, leek soms op een sociale werkplaats waar mede op instigatie van Huub Boers, die een onduidelijke functie als ‘administrateur’ vervulde, allerlei potjes werden gebruikt om mensen aan een zinvolle tijdsbesteding te helpen en het Instituut te ondersteunen.

Internationaal en nationaal heeft Theo een belangrijke rol gespeeld in de ontwikkeling van de Toegepaste Taalkunde. Hij was mede oprichter van de Anéla en betrokken bij de AILA. Zijn werk op het gebied van de taalpolitiek was internationaal vermaard en naar zijn afscheidsrede, die ook in Engelse vertaling is uitgegeven wordt nog steeds regelmatig geciteerd.

Met hem verdwijnt een inspirator en mentor, een bijzonder en integer mens die in onze gedachten zal blijven.

 

Kees de Bot

_______________________________

 

Word ook lid van onze Linkedin-groep: View Anéla's profile on LinkedIn 

 

Direct naar: 

 

> Conferenties en aankondigingen

> De Taalcanon